Leadership

Elaine Camilleri

Elaine är, tillsammans med Stephen, ansvarig för företagets skatteavdelning.

Profil för partner till ACT Advisory Services Limited

Efter examen som revisor från University of Malta 2008 anslöt sig Elaine till skatteavdelningen hos ett av de stora revisionsföretagen under nästan tre år, under vilka hon vann ovärderliga erfarenheter inom beskattningsområdet. Hon gick senare över till ett sektorsövergripande bolag där hon var ansvarig för rådgivning till byråns kunder i både lokala och internationella skattefrågor.

Under de senaste åren har Elaine assisterat ett antal internationella och lokala kunder i skattefrågor och etablering av komplexa gränsöverskridande strukturer med hjälp av maltesiska aktiebolag. Förutom erfarenhet i internationella skattefrågor har hon också omfattande kunskap i bolagsfrågor och bolagsrätt. Hon har även assisterat ett antal utländska direktinvesterare och lokala företag att få incitament från Malta Enterprise.

Elaine är medlem i Malta Institute of Accountants (MIA) och Institute of Financial Services Practitioners (IFSP). Tidigare i år blev hon inbjuden av Malta Institute of Taxation (det maltesiska skatteorganet) att föreläsa om kapitalvinstbeskattning. Hon har även levererat ett antal egna presentationer i olika skatteområden och är författare till ett antal olika artiklar om internationell beskattning.

Learn More About Us

We give utmost importance to our clients’ needs and we strive to be as efficient, professional and timely in whatever we do. Our values include trust, competence and integrity.