Leadership

Liana Falzon

Liana är ansvarig för företagets privata kunder och hon hjälper dem söka uppehållstillstånd på Malta samt maltesiska medborgarskap och kompletterande tjänster

Profil för partner till ACT Advisory Services Limited

Liana har en universitetsexamen, en filosofie magisterexamen. Akademiskt är hon specialiserad på språk och talar sex olika språk, vilket gör henne mycket eftersökt när det gäller samverkan med internationella kunder på jobbet. Yrkesmässigt har hon en bred erfarenhet av turism och besöksnäringen.

Detta har gjort att hon har mött både blandad personal och ett multinationellt klientel, vilket har ökat hennes kulturella förståelse. Detta, tillsammans med den oupphörliga lusten att lära sig nya saker och att förbättra de redan anskaffade kunskaperna har gett henne en tjänst som Private Client Executive i den senaste anställning.

Learn More About Us

We give utmost importance to our clients’ needs and we strive to be as efficient, professional and timely in whatever we do. Our values include trust, competence and integrity.