Leadership

Stephen Balzan

Stephen är ansvarig för företagets avdelning Corporate Services chef förföretagets skatteavdelning.  Han är företagets Compliance Officer och rapportansvarig i penningtvättsärenden.

Profil för partner till ACT Advisory Services Limited

Stephen var skattepartner åt en annan sektorsövergripande organisation i tretton år.  Han är utbildad revisor och har även arbetat med två av de stora revisionsföretagen i sex år. Han har under de senaste åren hjälpt ett antal internationella och lokala kunder med skattefrågor och givit dem råd om olika gränsöverskridande frågor, bland annat om det mest skatteeffektiva sättet att etablera sina strukturer på Malta.

Han har omfattande erfarenhet av rådgivning till kunder i etablering av komplexa gränsöverskridande strukturer med hjälp av maltesiska aktiebolag. Huvudsakliga intresseområden innefattar skatter och internationell skatteplanering, kapitalvinster och affärsutveckling. Förutom sin erfarenhet i internationella skattefrågor, däribland skatteplanering, avtalstolkning och rådgivning, har han också en hel del kunskap i bolagsfrågor, bolagsrätt, företagsledning och administration. Han är specialiserad på avtalsplanering, holdingbolag, ekonomi och finansverksamhet. Stephen är medlem i The Malta Institute of Taxation (MIT),The Malta Institute of Accountants (MIA),The Institute of Financial Services Practitioners (IFSP),The International Tax Planning Association (ITPA),The Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) och The International Fiscal Association (IFA).

 

Han deltog aktivt i olika kommittéer inom beskattningsområdet och han har vid ett antal tillfällen föreläst i ämnen som berör internationell skatt, både på Malta och utomlands.   I november 2006 blev han inbjuden av svenska revisorsinstitutet (IREV) för att ge en presentation om internationella skattefrågor och de incitament som ges i maltesisk skattelagstiftning för internationella investerare. Stephen fortsätter att ge olika föreläsningar och presentationer, och är författare till flera artiklar om beskattning. Han är också föreläsare på deltid hos BPP Malta och föreläser om skatt för ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) studenter och deltidsföreläsare vid Malta Institute of Management, samt föreläser om internationella skatteämnen så som internprissättning för andra yrkesgrupper som studerar för sitt Advanced Diploma i International Tax.

 

Learn More About Us

We give utmost importance to our clients’ needs and we strive to be as efficient, professional and timely in whatever we do. Our values include trust, competence and integrity.